Kyperská centrální banka připravuje legislativu zamezující bankovním institucím spolupracovat se schránkovými společnostmi

05. 10. 2018

Kyperská centrální banka chystá revizi AML směrnice, pomocí které chce nastavit specifická pravidla a požadavky pro obchodní vztahy mezi bankovními institucemi.

Kyperská centrální banka chystá revizi AML směrnice, pomocí které chce nastavit specifická pravidla a požadavky pro obchodní vztahy mezi bankovními institucemi a tzv. schránkovými společnostmi. Svůj záměr oznámila 14. června 2018 skrze oběžník zaslaný emailem bankovním institucím.

Co je na Kypru schránková společnost

Podle plánované revize AML směrnice bude termín "schránková společnost" označovat jakoukoli neveřejnou obchodní společnost, která bude splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:

  • nemá fyzickou přítomnost v zemi původu
  • nevykonává žádnou hospodářskou činnost a má malou nebo žádnou nezávislou ekonomickou hodnotu a neexistuje žádný důkaz o opaku
  • je registrována v jurisdikci, kde není povinné podávat auditované finanční výkazy
  • je daňový rezident v některém z tzv. daňových rájů (jejich seznam není zatím specifikován)

Ke kritériu fyzické přítomnosti centrální banka dodala, že přítomnost třetí osoby (jako je právník, účetní nebo daňový poradce, který jedná pouze jako zástupce společnosti nebo zajišťuje nominee služby, včetně povinností tajemníka společnosti) nepředstavuje fyzickou přítomnost. Nedostatek zaměstnanců včetně přítomnosti pouze jediné osoby jako zaměstnance je také chápán jako nedostatek fyzické přítomnosti.

Centrální banka varuje před spoluprací se schránkovými společnostmi

Centrální banka vyzývá bankovní instituce, aby se vyvarovaly jakýchkoli nových vztahů s těmito společnostmi a rovněž zabránily pokračování v takových vztazích. Mimo to centrální banka uvádí, že před přijetím jakýchkoli rozhodnutí je potřeba vzít v úvahu následující skutečnosti bez ohledu na posouzení rizik provedených samotnými bankovními institucemi v souladu s AML směrnicí:

  • společnost byla založena za účelem držení peněžních prostředků nebo akcií jménem jiné společnosti nebo společností s odlišnými činnostmi a vlastnictvím
  • společnost byla založena pouze pro účely držení nehmotných či jiných aktiv, včetně nemovitostí a lodí
  • společnost byla založena za účelem usnadnění transakcí v cizí měně a jiných převodů peněžních prostředků, fúzí společností, působí jako skupinový pokladník nebo působí v jakémkoli odvětví, pro které neexistují dostatečné důkazy o tom, že společnost vykonává zákonné činnosti, a neexistují dostatečné údaje o jejích konečných příjemcích

Bankovní instituce nyní musí zrevidovat své stávající klienty a identifikovat mezi nimi schránkové společnosti v souladu s výše uvedenými kritérii a do 31. července 2018 informovat příslušný orgán o výsledcích revize. V případě, že bankovní instituce bude mít zájem pokračovat ve spolupráci se společností splňující kritéria schránkové společnosti, bude muset uvést důvod ve spisu společnosti.