Státy EU rozděleny v otázce pravidel pro blacklist daňových rájů

25. 10. 2018
Daňové plánování

Členské státy EU jsou rozděleny v otázce plánu přidání standardů transparentnosti skutečného vlastnictví mezi kritéria pro sestavování blacklistu daňových rájů.

Členské státy EU jsou rozděleny v otázce plánu přidání standardů transparentnosti skutečného vlastnictví mezi kritéria pro sestavování blacklistu daňových rájů. Zmíněný plán by vyžadoval od zahraničních jurisdikcí, aby dodržovaly pravidla transparentnosti skutečného vlastnictví OECD, které požadují zpřístupnění informací o fyzických osobách vlastnících 25 a více procentní podíl ve společnostech. Blacklist je součástí snah unie označit země, které nedodržují standardy proti vyhýbání se daňové povinnosti.

Skupina států v čele s Velkou Británií, která stojí proti tomuto plánu, trvají na tom, že by EU vyžadovala od zahraničních společností či států vyšší úroveň transparentnosti než jaká existuje v unii. I přesto doufá předsednictví rady EU v brzkou shodu a podpis relevantních dokumentů v listopadu 2018.

Otázka skutečného vlastnictví je významná zejména pro USA, které by se potenciálně mohly na blacklistu objevit. Někteří představitelé EU trvají na tom, že USA se staly jedním z největších daňových rájů na světě, jelikož v některých státech neexistují pravidla transparentnosti a USA nepřistoupily ke globálnímu standardu pro automatickou výměnu informací CRS.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti