Poslanecká sněmovna přehlasovala senát a uzákonila novelu daňového řádu

22. 10. 2018

Novela umožňuje správci daně získat širší spektrum informací o daňových poplatnících od bank či povinných osob podle AML zákona jako jsou advokáti, notáři, daňoví poradci, auditoři či exekutoři. Novela již vyšla ve sbírce zákonů a je účinná od 5. června 2018.

Sporná novela daňového řádu, implementující evropskou směrnici DAC 5, byla přijata po opětovném schválení poslaneckou sněmovnou. Poslanci museli o novele hlasovat znovu poté, co byla odmítnuta senátem. Novela umožňuje správci daně získat širší spektrum informací o daňových poplatnících od bank či povinných osob podle AML zákona jako jsou advokáti, notáři, daňoví poradci, auditoři či exekutoři. Novela již vyšla ve sbírce zákonů a je účinná od 5. června 2018.

Instituce jako banky, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce či poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu budou muset nově na žádost správce daně poskytnout informace o zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky na účtech, o osobách, které peněžní prostředky na účet vložily, příjemcích plateb či o pronájmech bezpečnostních schránek. Novela daňového řádu jde v případě zmíněných institucí nad rámec evropské směrnice, jelikož počítá se získáváním informací nejen pro účely mezinárodní, ale také tuzemské správy daní. Pravomoci správce daně budou tedy vyšší než je obvyklé v ostatních státech Evropské unie.

Zmíněné povinné osoby (advokáti, notáři a další) budou muset poskytovat informace a dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta jen pro mezinárodní spolupráci při správě daní a žádost o poskytnutí informací bude moci podat pouze Generální finanční ředitelství.