Vláda schválila novelu Zákona o obchodních korporacích umožňující zrušení společností nezveřejňujících účetní závěrku

02. 10. 2018

Vláda schválila návrh novely Zákona o obchodních korporacích, vytvořený Ministerstvem spravedlnosti, který má za cíl mimo jiné zpřísnit sankce za nezveřejňování účetních výkazů ve sbírce listin.

Vláda schválila návrh novely Zákona o obchodních korporacích, vytvořený Ministerstvem spravedlnosti, který má za cíl mimo jiné zpřísnit sankce za nezveřejňování účetních výkazů ve sbírce listin. V současnosti mají soudy možnost udělit při nezveřejnění výkazů v řádném termínu pokutu až 100 tisíc korun či zrušit společnost s likvidací.

Novela navrhuje, aby společnosti, které nezveřejní účetní výkazy po dobu dvou let, mohly být vyzvány k jejich doplnění. Pokud se tak nestane, či nebude možné výzvu doručit, budou moci soudy zahájit řízení o zrušení společnosti. Po roce bude možné zrušit společnost bez procesu likvidace. Právě proces likvidace a související náklady byly důvodem, proč soudy navrhovaly zrušení pouze v minimálním počtu případu.

Proti návrhu zákona se vymezila Hospodářská komora, která argumentovala, že povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají společnosti již dnes, ale není soudy dostatečně vymáhána. Jejich tvrzení dokazují i statistiky rejstříkových soudů (resp. pouze Krajského soudu v Hradci Králové, který jako jediný data poskytl), která ukazují, že v roce 2017 rozdal soud pouhých 302 pokut a v roce 2018 doposud 404, přičemž maximální sankce činila 20 000 korun.