Mauricius: Změny v oblasti Global business společností

26. 09. 2018

Premiér a ministr financí a ekonomického rozvoje Mauricia Pravind Kumar Jugnauth představil národní rozpočet 2018/2019 ve kterém byly oznámeny mimo jiné detaily ohledně reforem týkající se Global business společnosti.

Premiér a ministr financí a ekonomického rozvoje Mauricia Pravind Kumar Jugnauth představil v červnu 2018 národní rozpočet 2018/2019, ve kterém byly oznámeny mimo jiné detaily ohledně reforem týkající se Global business společnosti (GBC1 a GBC2) a také zvýšené požadavky na substanci Global business společností. S novými pravidly by měl Mauricius splňovat standardy nastavené OECD a EU.

Hlavní změna spočívá ve zrušení systému předpokládané daně zaplacené v zahraničí, díky kterému mají společnosti typu GBC1 nárok na daňový odpočet ve výši 80% celkového základu daně a efektivní sazba daně tak činí 3 %. Ke zrušení starého systému má dojít 31. prosince 2018. Zaveden má být naopak systém částečného osvobození určitých příjmů, jako jsou příjmy ze zahraničních dividend, úroků, licenčních poplatků, specifikovaných činností finančních služeb nebo globálních obchodních aktivit. Společnosti typu GBC1 které mají tyto příjmy, budou i nadále podléhat maximální efektivní sazbu daně ve výši 3 %. Tyto společnosti však budou muset demonstrovat zvýšenou substanci na základě kritérií, které má v dohledné době vydat Komise pro finanční služby (FSC).

Společnosti typu GBC2, které jsou v současné době zcela osvobozeny od daně z příjmů, budou zrušeny a FSC přestane vydávat nové licence od ledna 2019. Bylo navrženo speciální ustanovení umožňující využívání současného režimu pro společnosti, které získaly licenci před 16. říjnem 2017, a to až do 30. června 2021. Po tomto datu přestanou společnosti typu GBC2 zcela existovat.