Evropská komise zveřejnila podrobný návrh konečného systému DPH

18. 09. 2018
DPH

V květnu vydala Evropská komise návrh obsahující podrobné technické změny směrnice EU o DPH. Tyto změny doplní revizi systému navrhovaného v říjnu roku 2017.

V květnu vydala Evropská komise návrh obsahující podrobné technické změny směrnice EU o DPH. Tyto změny doplní revizi systému navrhovaného v říjnu roku 2017 ke snížení přeshraničních podvodů v oblasti DPH a ke zlepšení a modernizaci systémů DPH.

Komise odhaduje, že přibližně 200 z 408 článků směrnice o DPH bude muset být upraveno. V rámci nového systému by přeshraniční prodej zboží v rámci EU, tedy prodej zboží plátcem DPH v jednom členském státě, plátci DPH v jiném členském státě byl zdaněn stejným způsobem jako prodej uvnitř jednoho členského státu EU, tj. DPH by mělo být uvalováno na  přeshraniční prodeje mezi podniky. Tyto přeshraniční prodeje jsou v současné době osvobozeny od zdanění.

Uplatňování DPH na přeshraniční obchod by mělo významně snížit podvody s DPH v EU, zejména tzv. missing trader podvody v rámci Společenství. Současně by tyto změny snížily počet potřebných administrativních kroků v situaci, kdy podniky prodávají zboží společnostem v jiných členských státech EU, a odstranily by specifické nahlašovací povinnosti podle současného přechodného režimu DPH pro obchod se zbožím. Cílem komise je, aby nová pravidla vstoupila v platnost dne 1. července 2022.

Zaveden by měl být také jednotný online portál pro přiznání, placení či odpočet DPH, tzv. One stop shop. Ten by měl být využíván subjekty realizující intrakomunitární dodávky zboží a služeb podle nových pravidel zmíněných výše.