Daňový balíček: změny v oblasti zneužití práva a oznamovací povinnosti

12. 09. 2018
Daňové plánování

Návrhy změn daňových zákonů, tzv. daňový balíček, který byl od února letošního roku ve vnějším připomínkovém řízení, doznal několika změn.

Návrhy změn daňových zákonů, tzv. daňový balíček, který byl od února letošního roku ve vnějším připomínkovém řízení, doznal několika změn. Změny se týkají zejména nových povinností oznámování plateb plynoucích do zahraničí a upřesnění konceptu zneužití práva.

V případě zneužití práva, které bylo doposud aplikováno na základě judikatury, byla zpřesněna textace daného pravidla. O zneužití práva se bude jednat v případě, kdy pro danou transakci neexistuje ekonomická podstata a hlavním či jedním z hlavních důvodů je získání daňové výhody. Nově tedy bude stačit, aby získání daňové výhody bylo jedním z motivů transakce a nikoliv jediným. Nezměněna zůstala část zákona týkající se důkazního břemena, které i nadále ponese správce daně.

Ministerstvo financí plánuje zavést novou oznamovací povinnost týkající se výplat do zahraničí. Rozsah nahlašovaných plateb se značně rozšíří, a to zejména o platby do zahraničí, které jsou osvobozeny od srážkové daně, ať už na základě lokální legislativy či smluv o zamezení dvojího zdanění. Povinnost reportování se bude vztahovat na všechny platby do zahraničí určené jednomu nerezidentovi přesahující částku 100 000 korun. Toto nové oznámení zcela nahradí současné hlášení ke srážkové dani.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti