Slovensko – novela zákona o DPH

20. 10. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore, DPH

Do slovenského zákona o DPH byla zařazena novela zaměřující se na boj proti daňovým podvodům a únikům, která nabude účinnosti od 1. 10. 2012.

Slovensko – novela zákona o DPH

20.10.2012

Novela obsahuje například rozšíření okruhu případů, kdy se zdanitelná osoba stane plátcem DPH, změny v souvislosti se zrušením registrace k DPH správcem daně (rozšíření), zabezpečení daně při uplatňování osvobození od daně při dovozu zboží, zavedení povinnosti vést a doručovat daňovému úřadu evidenci o nákupu ojetých motorových vozidel z JČS, která byla pořízena za účelem dalšího prodeje, zpřísnění způsobu prokazování osvobození od daně při dovozu zboží z JČS a změny v pravidlech pro určování zdaňovacího období. 

Novelou s účinností od 1. 1. 2013 se mění pravidla týkající se vyhotovování faktur a také se změní místo plnění u služby poskytování nájmu dopravního prostředku. Kromě těchto změn se také zavede registr nespolehlivých plátců DPH.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme