Kypr uzavřel smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Andorrou

02. 08. 2018
Daňové plánování

V květnu podepsal Kypr smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Andorským knížectvím.

Dne 18. května 2018 podepsal Kypr smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Andorským knížectvím, která byla zveřejněna v úředním věstníku dne 1. června 2018. Smlouva je založena na vzorové smlouvě OECD a stanovuje nulovou srážkovou daň na dividendy, úroky i licenční poplatky.

Ustanovení smlouvy týkající se daní nabudou účinnosti v obou smluvních státech k nebo po 1. lednu po datu, kdy smlouva vstoupí v platnost.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti