Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Spojeným královstvím

28. 06. 2018
Daňové plánování

Byla podepsána nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyperskou republikou a Spojeným královstvím, která má nahradit již zastaralou smlouvu z roku 1975.

Byla podepsána nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyperskou republikou a Spojeným královstvím, která má nahradit již zastaralou smlouvu z roku 1975. Nová smlouva je založena na modelové smlouvě OECD.

Smlouva stanoví, že žádné srážkové daně nebudou aplikovány na dividendy, úroky ani licenční poplatky s výjimkou dividend, vyplácených z příjmů získaných z nemovitého majetku, některými investičními nástroji, na něž se může vztahovat srážková daň do maximální výše 15%.

Kapitálové zisky plynoucí ze zcizení akcií budou zdaněny pouze v zemi rezidence zcizitele, pokud není více než 50% hodnoty těchto akcií přímo nebo nepřímo odvozeno z nemovitého majetku nacházejícího se v jiné zemi. V takovém případě bude mít země původu právo zdanit zisk, pokud se odcizené akcie pravidelně neobchodují na burze cenných papírů.

Smlouva obsahuje také klauzuli o omezení výhod, podle které by výhody poskytované smlouvou neměly být poskytnuty v případě, že jejich získání by bylo hlavním účelem dané dohody či ujednání. Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění nabude účinnosti po formální ratifikaci v obou zemích.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti