Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o EET

11. 06. 2018
České a slovenské společnosti, DPH

Ministerstvo financí předložilo v polovině března do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o Elektronické evidenci tržeb. Návrh novely zákona upravuje i start 3. a 4. fáze evidence tržeb.

Ministerstvo financí předložilo v polovině března do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o Elektronické evidenci tržeb. Návrh obsahuje reakci na nedávná rozhodnutí ústavního soudu a další upřesnění v návaznosti na aplikační praxi.

Návrh novely zákona upravuje i start 3. a 4. fáze evidence tržeb. Subjekty, spadající do těchto dvou fází by měly začít evidovat společně, a to od třetího měsíce po nabytí účinnosti navrhované novely. Termín spuštění není ještě zcela jasný a závisí především na rychlosti legislativního procesu.

Další novinkou, kterou navrhovaná novela zavádí, je zjednodušený režim pro nejmenší podnikatele. Mělo by se jednat o offline režim evidence tržeb, kde podnikatel vydává účtenky z bloku vydaného finančním úřadem a údaje zaznamenává na konci každého dne do speciálního formuláře. Tento formulář pak následně každý měsíc zašle finančnímu úřadu. Zmíněný zjednodušený režim budou moci využít podnikatelé, kteří jsou poplatníky daně z příjmů fyzických osob, jsou neplátci DPH, mají do 1 zaměstnance, výše jejich příjmů z evidovaných tržeb (tzn. platby v hotovosti, šekem a dalšími způsoby vyjmenovanými zákonem) v každých 12 po sobě jdoucích měsících nepřesáhne 200 000 Kč a v těchto 12 měsících uskuteční maximálně 1000 evidovaných tržeb.

Novela definuje také výjimky z evidence tržeb, a to pro zrakově postižené a pro tržby z hazardních her, obchodní letecké dopravy či z předplacených telefonních karet. Evidence tržeb má být dle novely omezena pouze na tržby uskutečněné na území České republiky.