Evropská komise navrhuje nová pravidla pro zdanění digitální ekonomiky

18. 05. 2018

Evropská komise na svém zasedání 21. března 2018 předložila dva nové návrhy směrnic pro zdanění digitální ekonomiky. Návrhy budou nyní předloženy Evropské radě k přijetí a Evropskému parlamentu k připomínkám.

Evropská komise na svém zasedání 21. března 2018 předložila dva nové návrhy směrnic pro zdanění digitální ekonomiky. Návrhy budou nyní předloženy Evropské radě k přijetí a Evropskému parlamentu k připomínkám.

První návrh směrnice navrhuje společnou reformu pravidel EU pro daň z příjmů právnických osob pro digitální ekonomiku. Návrh má za cíl umožnit členským státům zdanit zisk, který vzniká na jejich území i v případě, kdy zde nemá společnost fyzickou přítomnost. Digitální platforma by měla v členském státě zdanitelnou "digitální přítomnost" či "virtuální stálou provozovnu" v případě, že by splňovala, alespoň jedno z následujících kritérií:

  • překročí roční hranici tržeb 7 milionů EUR v členském státě
  • má během daňového roku více než 100 000 uživatelů v členském státě
  • v průběhu daňového roku uzavře více než 3000 obchodních smluv s korporátními uživateli na digitální služby

Druhý návrh má charakter prozatímního řešení, který by začal přinášet členským státům okamžité příjmy z určitých druhů digitálních aktivit. Daň ve výši 3% by se vztahovala na příjmy generované z činností, kde mají uživatelé významnou roli při vytváření hodnoty, jako jsou příjmy:

  • z prodeje online reklamních prostor
  • z digitálních zprostředkovatelských činností, které uživatelům umožňují komunikovat s ostatními uživateli, a které mohou usnadnit prodej zboží a služeb mezi nimi
  • z prodeje dat generovaných z informací poskytnutých uživateli

Zmíněná daň by se vztahovala pouze na společnosti, které mají příjmy překračující 750 milionů EUR celosvětově50 milionů EUR v EU. Daňové příjmy by byly vybírány členskými státy, v nichž se nacházejí uživatelé.