Návrh novely daňového řádu prolamuje profesní mlčenlivost

03. 04. 2018
Daňové plánování

Dle navrhovaných pravidel by osoby povinné identifikovat a kontrolovat klienty dle AML zákona byly povinny poskytnout správci daně na vyžádání informace a dokumenty, které při těchto úkonech získají.

Na počátku ledna schválila vláda návrh novely daňového řádu, která by transponovala do české legislativy Směrnici rady EU 2016/2258 upravující přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, zvanou také DAC 5. Členským státům byla ponechána lhůta do 31. prosince 2017 pro transpozici této směrnice do národních zákonů.

Dle navrhovaných pravidel by osoby povinné identifikovat a kontrolovat klienty dle AML zákona byly povinny poskytnout správci daně na vyžádání informace a dokumenty, které při těchto úkonech získají. Poskytnout požadované údaje by byly povinni také advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři, avšak v jejich případě pouze za účelem výkonu mezinárodní spolupráce v oblasti daní.

V případě uzákonění novely zákona by správce daně také získal právo vyžádat si od finančních institucí širší okruh informací o jejich klientech a jimi vedených účtech, konkrétně informace o číslech účtů, jejich majitelích a zmocněncích, zůstatcích a pohybech na těchto účtech, zřízených službách pro provádění platebních transakcí prostřednictvím dálkového přístupu či o úvěrech, úschovách a pronájmech bezpečnostních schránek. Správce daně by získal přístup např. k telefonním číslům, číslům platebních karet či IP adresám, podle nichž by snadno zjistil, které osoby mají k účtům skutečně přístup.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti