Hong Kong představil dvoustupňovou sazbu daně z příjmů

27. 03. 2018
Daňové plánování

V prosinci 2017 byl v Hong Kongu zveřejněn dodatek č. 7 k zákonu o daních z příjmů 2017. Nová pravidla začnou platit od 1. dubna 2018.

V prosinci 2017 byl v Hong Kongu zveřejněn dodatek č. 7 k zákonu o daních z příjmů 2017, který zavedl dvoustupňovou sazbu daně z příjmů. Hlavním cílem tohoto zákona je udržení konkurenceschopnosti a jednoduchosti daňového systému. Nová pravidla začnou platit od 1. dubna 2018.

Dvoustupňová sazba daně z příjmů se bude vztahovat jak na společnosti, tak na tzv. podniky nezapsané v obchodním rejstříku, které představují osoby samostatně výdělečně činné nebo komanditní společnosti.

U společností budou první 2 miliony hongkongských dolarů (přibližně 5,2 milionů korun) ze zisku daněny poloviční sazbou činící 8,25 % a na zbývající část zisku bude aplikována standardní sazba daně ve výši 16,5 %. U podniků nezapsaných v obchodním rejstříku budou rovněž první 2 miliony hongkongských dolarů ze zisku daněny nižší sazbou, avšak v tomto případě pouze 7,5 %. Zisk nad 2 milióny hongkongských dolarů bude daněn sazbou 15 %. 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti