Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Saúdskou Arábií

20. 03. 2018
Daňové plánování

V lednu 2018 byla v Rijádu podepsána nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Saúdskou Arábií.

V lednu 2018 byla v Rijádu podepsána nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Saúdskou Arábií. Smlouva je založena na modelové smlouvě OECD. V platnost by měla smlouva vstoupit 1. ledna 2019.

Sazba srážkové daně na vyplácené dividendy bude 0% v případě držby alespoň 25% akciového kapitálu ve společnost vyplácející dividendu. V ostatních případech bude sazba 5%. Úrokové platby nebudou podléhat srážkové dani. Srážková daň na licenční poplatky bude činit 5% za předpokladu, že budou placené vzhledem ke zkušenostem nabytým v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké. V ostatních případech bude činit sazba srážkové daně na licenční poplatky 8 %.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti