Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Jižní Koreou

08. 02. 2018
Daňové plánování

Ministerstvo financí České republiky dne 12. ledna 2018 na svých webových stránkách oznámilo, že byla v Soulu podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou.

Ministerstvo financí České republiky dne 12. ledna 2018 na svých webových stránkách oznámilo, že byla v Soulu podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou, která nahradí starší smlouvu z roku 1992. Smlouva vejde v platnost po ratifikačním procesu smlouvy v obou zemích.

Smlouva stanoví 5% srážkovou daň na vyplácené dividendy. Na úroky placené v souvislosti s prodejem zboží nebo vybavení na úvěr bude použita sazba 0 % a v ostatních případech bude sazba 5 %. Sazba 0 % bude použita na licenční poplatky placené za užívání autorských práv na literární, umělecké nebo vědecké práce. Na licenční poplatky placené za užívání nebo práva na užívání patentu či ochranné známky bude aplikována sazba 10 %.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti