Aktualizovaná verze modelové Smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění 2017

22. 02. 2018
Daňové plánování

Dne 18. prosince 2017 byla vydána nejnovější verze Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD, která obsahuje významné změny vypracované v rámci projektu OECD / G20 BEPS.

Dne 18. prosince 2017 byla vydána nejnovější verze Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD, která obsahuje významné změny vypracované v rámci projektu OECD / G20 BEPS. BEPS neboli akční plán proti erozi základů daně a převodu zisků, vytvořený ve spolupráci OECD a G20, se skládá z patnácti akcí, které mají vládám zúčastněných zemí poskytnout domácí i mezinárodní nástroje pro boj proti převádění zisků do jiných zemí.

Verze modelové smlouvy OECD z roku 2017 odráží především konsolidaci opatření souvisejících se smlouvou, vyplývající z práce na projektu BEPS OECD / G20 v rámci Akce 2 (Neutralizace efektů hybridních netransparentních uspořádání), Akce 6 (Prevence zneužití smluv o zamezení dvojího zdanění), Akce 7 (Zabránění umělému vyhýbání vzniku stálé provozovny) a Akce 14 (Zefektivnění mechanismu řešení mezinárodních daňových sporů).

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti