Nizozemsko zveřejnilo daňové návrhy pro rok 2013

20. 10. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Daňový plán, který se týká daně z příjmu právnických osob, zahrnuje zrušení pravidel nízké kapitalizace pro kalendářní rok počínající 1. ledna 2013, odměny placené jednatelům nerezidentním v Nizozemí budou předmětem daně z příjmu (pokud nejsou osvobozeny dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění) a vytvoření tzv. „flex private limited liability company“ (Flex BV), aby bylo možné vydávat akcie bez hlasovacích práv nebo podílu na zisku.

20.10.2012

Daňový plán, který se týká daně z příjmu právnických osob, zahrnuje zrušení pravidel nízké kapitalizace pro kalendářní rok počínající 1. ledna 2013, odměny placené jednatelům nerezidentním v Nizozemí budou předmětem daně z příjmu (pokud nejsou osvobozeny dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění) a vytvoření tzv. „flex private limited liability company“ (Flex BV), aby bylo možné vydávat akcie bez hlasovacích práv nebo podílu na zisku. 

Ostatní návrhy zahrnují přísnější pravidla pro úrokové odpočty u nových hypoték, příspěvky na dopravu do práce mají být zdaněny a má být provedena revize sazeb daně z příjmu fyzických osob. Dále se zde vyskytují opatření týkající se daně z převodu nemovitostí.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme