Nová dohoda o výměně informací mezi Českou republikou a Belize

16. 01. 2018
Daňové plánování

Dohoda byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016 a v platnost vstoupila dne 14. září 2017.

Ministerstvo financí na základě informací získaných z Ministerstva zahraničních věcí oznámilo, že ve Sbírce mezinárodních smluv byla pod číslem 62/2017 vyhlášena dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize. Dohoda byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016 a v platnost vstoupila dne 14. září 2017.

Její ustanovení se začala provádět ve věci daňových trestných činů od 14. září 2017 a v ostatních záležitostech od prvního dne zdaňovacího období začínajícího nejdříve 1. ledna 2018.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti