Podpis první smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Lucemburskem

04. 12. 2017
Daňové plánování, Offshore

Dne 8. května 2017 podepsaly Lucembursko a Kypr svou první smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Dne 8. května 2017 podepsaly Lucembursko a Kypr svou první smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Prostřednictvím této daňové smlouvy se obě země snaží posílit své hospodářské a obchodní vztahy. Zatímco Kypr rozšiřuje svou síť daňových smluv, jelikož Lucembursko je jednou z EU zemí, s kterou ještě nepodepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění, Lucembursko vyplňuje jedinou zbývající mezeru ve své síti daňových smluv s členskými státy EU.

Srážková sazba daně na dividendy bude 0 % v případě, pokud společnost rezidentní v jednom smluvním státě vyplácí dividendu rezidentovi druhého smluvního státu za předpokladu, že společnost přijímající dividendu (konečný vlastník) drží alespoň 10 % kapitálu ve společnosti vyplácející dividendu. V ostatních případech činí srážková daň 5 % z hrubé částky vyplacených dividend. Dle smlouvy úroky a licenční poplatky nebudou předmětem srážkových daní.

Za předpokladu, že Kypr i Lucembursko dokončí ratifikační proces do konce roku 2017, bude smlouva o zamezení dvojího zdanění platná od 1. ledna 2018.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti