Platby DPH úřadům mohou být nyní provedeny elektronickým převodem prostřednictvím online bankovnictví

28. 11. 2017
Daňové plánování, DPH

Daňové oddělení Ministerstva financí Kyperské republiky ke konci září 2017 oznámilo, že daňoví poplatníci budou moci platit své závazky na DPH prostřednictvím online bankovnictví.

Daňové oddělení Ministerstva financí Kyperské republiky ke konci září 2017 oznámilo, že daňoví poplatníci budou moci platit své závazky na DPH prostřednictvím online bankovnictví. Poplatníci budou mít nově ve svém internetovém bankovnictví položku "Daňové platby", skrze kterou bude možné hradit platby daně registrované ve vládní platformě "Taxisnet" přímo daňovému oddělení. Jedná se o velkou modernizaci současného systému, kdy bylo možné hradit daňové povinnosti pouze pomocí šeků, či v hotovosti v bance.

Novinek také dozná proces vracení přeplatků DPH. Stejně jako u úhrad daní bude starý systém vratek, používající bankovní šeky, nahrazen novým systémem zasílání přeplatků DPH přímo na určený bankovní účet poplatníka.

Konkrétně se daňové oddělení dohodlo se čtyřmi hlavními bankami (jmenovitě Ancoria Bank, Hellenic Bank, Cyprus Co-operative Bank a Bank of Cyprus), aby nabídly svým klientům placení DPH z jejich internetového bankovnictví. Od dalších obchodních bank se očekává, že tuto možnost brzy nabídnou také.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti