Skuteční majitelé obchodních společností budou zapsáni v obchodním rejstříku

30. 10. 2017
Daňové plánování

Od 1. 1. 2018 přibude v neveřejné části obchodního rejstříku zápis o tzv. skutečných majitelích obchodních společností.

Od 1. 1. 2018 přibude v neveřejné části obchodního rejstříku zápis o tzv. skutečných majitelích obchodních společností. Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která má možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Jedná se vždy o fyzickou osobu, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 % nebo je příjemce alespoň 25 % zisku dané obchodní společnosti.

Údaje o skutečných majitelích budou uvedeny v neveřejné části obchodního rejstříku a veřejnosti tedy nebudou volně dostupné. K informacím získají přístup především orgány činné v trestném řízení, soudy, správce daně a jiné správní orgány, které tyto informace využijí pro splnění svých úkolů.

Jedná se o implementaci evropské směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti