Nizozemsko – osvobození od DPH u služeb zprostředkování prodeje akcií na společnosti držící nemovitosti

17. 10. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore, DPH

Nizozemská společnost poskytovala služby vážící se k nemovitostem. Kromě poskytování služeb týkajících se nemovitostí samotných společnost také jednala jako zprostředkovatel převodů akcií ve společnostech vlastnících nemovitosti.

17.10.2012

Nizozemská společnost poskytovala služby vážící se k nemovitostem. Kromě poskytování služeb týkajících se nemovitostí samotných společnost také jednala jako zprostředkovatel převodů akcií ve společnostech vlastnících nemovitosti.

Otázkou bylo, jak budou služby poskytované nizozemskou společností posouzeny pro účely DPH, tj. buď jako:

  • zprostředkovatelské služby související s prodejem nemovitostí, a tak budou předmětem DPH, nebo
  • jako zprostředkovatelské služby související s prodejem akcií společnosti, a tak budou od DPH osvobozeny.

Soudní dvůr EU (CJEU) rozhodl, že zprostředkovatelské služby poskytované v souvislosti s prodejem (převodem) akcií ve společnostech přímo nebo nepřímo držících nemovitosti jsou osvobozeny od DPH. 

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme