Maďarsko: Pravidla pro získání participation exemption revidovány

14. 09. 2017
Daňové plánování

Maďarský parlament dne 19. června 2017 přijal zákon, kterým se mění pravidla upravující osvobození od daně z příjmů právnických osob z kapitálových výnosů z prodeje akcií zrušením minimálního požadavku na vlastnickou účast ve výši 10 %.

Maďarský parlament dne 19. června 2017 přijal zákon, kterým se mění pravidla upravující osvobození od daně z příjmů právnických osob z kapitálových výnosů z prodeje akcií zrušením minimálního požadavku na vlastnickou účast ve výši 10 %. Nová pravidla budou platit od 1. ledna 2018.

Podle stávajících směrnic je osvobození dostupné, pokud jsou splněny následující požadavky:

  • Je nabyto alespoň 10 % akcií maďarského nebo zahraničního subjektu (s výjimkou akvizice akcií ovládané zahraniční společností);
  • Maďarský nabývající subjekt oznámí akvizici maďarským daňovým úřadům během 75 dní od data akvizice/vkladu; a
  • Majetková účast trvá alespoň po jeden rok. Ztráty způsobené převodem nebo vkladem nejsou odepsatelné, nehledě na to jak dlouho majetková účast trvá.

Podle nových pravidel bude osvobození dostupné za předpokladu, že akvizice bude oznámena daňovým orgánům do 75 dnů po akvizici a bude splněn požadavek na jeden rok.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti