Aktualizovaná Směrnice o převodních cenách zveřejněná OECD

09. 08. 2017
Daňové plánování

Novelizaci Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy pro rok 2017 zveřejnila OECD dne 10. července 2017.

Novelizaci Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy pro rok 2017 zveřejnila OECD dne 10. července 2017. Nové vydání, které nahrazuje směrnici o převodních cenách z roku 2010 a zohledňuje změny zavedené v roce 2015 v souvislosti s projektem BEPS, obsahuje zrevidované pokyny týkající se tzv. „safe harbour rules“. V rámci aktualizace byla také provedena revize a uspořádání dřívějších zpráv OECD týkající se převodních cen. Cílem bylo připravit směrnici o převodních cenách, která bude ucelená.

Hlavní změny nové směrnice:

  • Nehmotný majetek,
  • Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou,
  • Dokumentace převodních cen,
  • Aplikace principu tržního odstupu,
  • Faktory srovnatelnosti v oblasti převodních cen zahrnující lokální úspory, pracovní kolektivy a synergie nadnárodních skupin,
  • Smlouvy o podílení se na nákladech a jejich očekávané přínosy.

Očekává se, že i Česká republika své pokyny zveřejněné ministrem financí aktualizuje v souvislosti se zveřejněním nové směrnice o převodních cenách pro rok 2017.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti