Rozšíření plnění režimu reverse-charge

21. 06. 2017
Daňové plánování, DPH

Od 1. 7. 2017 dojde k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty.

Od 1. 7. 2017 dojde k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Režim reverse-charge spočívá v tom, že se povinnost plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň při poskytování zboží nebo služeb převádí na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění).

Režim se rozšíří o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dodání zboží poskytovaného jako záruka a dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu nebo o zprostředkování dodání investičního zlata.

Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti bude nově od 1. 7. 2017 doplněna o:

  • Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  • Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  • Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  • Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

Naposledy se přenesená daňová povinnost v České republice rozšířila o telekomunikační služby na velkoobchodní úrovni a to od loňského října.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti