Slovensko podepsalo nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění

16. 05. 2017
Daňové plánování

Seznam zemí, se kterými má Slovensko podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se rozšířil o další země: Malajsii, Arménii a Spojené arabské emiráty.

Seznam zemí, se kterými má Slovensko podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se rozšířil o další země: Malajsii, Arménii a Spojené arabské emiráty.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění podléhají ratifikaci v souladu s právními postupy obou smluvních zemí a platnosti nabývají po splnění právních postupů daných států.

Ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Slovenskem a Malajsií se uplatní v případě výběru daně prostřednictvím srážky u zdroje vyplaceného nebo připsaného daňovým poplatníkem od 1. ledna 2017.

V případě smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Slovenskem a Arménií, případně Spojenými arabskými emiráty, které jsou v současnosti již platné, se jejich ustanovení týkající se výběru daně prostřednictvím srážky u zdroje uplatní až na příjmy vyplacené nebo připsané daňovým poplatníkem od 1. ledna 2018. 

Druh příjmu / % srážkové daněMalajsieArménieSpojené arabské emiráty
Dividendy 0 / 5 % 5 % / 10 % 0 %
Úroky 10 % 10 % 10 %
Licenční poplatky 10 % 5 % 10 %

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti