Změny pravidel IP boxu na Kypru

11. 04. 2017

V nedávné době došlo ke změnám ve zdanění příjmů z nehmotných aktiv v rámci tzv. IP boxu.

V nedávné době došlo ke změnám ve zdanění příjmů z nehmotných aktiv v rámci tzv. IP boxu. Vstup nových subjektů do předešlého IP režimu byl ukončen k 30. 6. 2016 a subjekty, které v něm již byly, ho můžou využívat až do
30. 6. 2021.

Starý režim umožňoval 80% osvobození od daně z příjmu, který pochází z užívání nehmotných aktiv. To zůstává, jen je omezen rozsah nehmotných aktiv.

Po novém jsou nehmotná aktiva omezena na patenty, software a další IP aktiva, které jsou chráněna zákonem. Práva duševního vlastnictví používaná na trhu výrobků a služeb, jako jsou obchodní názvy značek, ochranných známek a práva image, nyní nespadají do definice oprávněných aktiv.