Evropská komise – boj s kolotočovými podvody a quick reaction mechanism

15. 10. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore, DPH

Evropská komise (EC) přijala návrh na nový nástroj, který může pomoci členským státům rychleji a efektivněji reagovat při podezření na podvody týkající se DPH.

15.10.2012

Evropská komise (EC) přijala návrh na nový nástroj, který může pomoci členským státům rychleji a efektivněji reagovat při podezření na podvody týkající se DPH. Tento nový nástroj se nazývá „Quick Reaction Mechanism“ a umožňuje členským státům implementovat určitá bezpečností opatření v případech, kdy to v současně době není povoleno DPH legislativou. 

Konkrétně návrh stanovuje, že členské státy by měly mít možnost zavést během pouhého měsíce reverse-charge systém, který činí příjemce osobou povinnou daň přiznat a zaplatit. Tento režim bude moci zůstat v platnosti po dobu jednoho roku (v této lhůtě si již bude moci členský stát sjednat výjimku standardní cestou). Cílem tohoto návrhu je především zamezení tzv. kolotočovým podvodům.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme