Daň z dividend fyzických osob na Slovensku

10. 02. 2017
Daňové plánování

Na Slovensku bude znovu zavedena srážková daň z dividend a to ve výši 7 %.

10.2.2017

Na Slovensku bude znovu zavedena srážková daň z dividend a to ve výši 7 %. Daň z dividend FO se bude odvádět z celé sumy vyplacených dividend. Toto zdanění postihne pouze slovenské občany a to zejména spolumajitele společností s ručením omezeným.

Pokud budou dividendy vypláceny fyzickým osobám slovenskými firmami, budou tyto dividendy zdaněny srážkou při jejich výplatě. V případě, že dividendy budou vypláceny fyzické osobě firmou ze zahraničí, musí je fyzická osoba zahrnout do svého daňového přiznání a zdanit. Pokud bude dividenda vyplacena fyzické osobě právnickou osobou z daňového ráje, bude podléhat sazbě 35 %.

Dividendy vyplácené mezi právnickými osobami na Slovensku dani podléhat nebudou. Pokud však bude PO vyplácet dividendu jiné PO do daňového ráje, měla by z ní srazit daň ve výši 35 %. Takto by měla PO zdanit ve svém daňovém přiznání i dividendy přijaté od poplatníka z daňového ráje.

Zavedení zdanění dividend u fyzických osob sazbou 7 % nebo 35 % má za následek, že tyto dividendy nebudou předmětem odvodů na zdravotní pojištění.

Pravidla pro zdanění dividend se uplatní stejným způsobem u zdanění vyrovnávacího podílu, podílu na likvidačním zůstatku, podílu na zisku a na majetku člena pozemkového družstva.

Z důvodu zamezení retroaktivity placení daně vláda rozhodla, že nerozdělené zisky z let 2004 až 2011 dani z dividend podléhat nebudou.

Ze zisků z let 2011 až 2016 se budou platit zdravotní odvody z dividend ve výši 14 % při zachování stropu vyměřovacího základu, tedy maximálně ze sumy 51 480 EUR. Na dividendy ze zisku do roku 2003, vyplacené od 1. 1. 2017 se bude uplatňovat daň 7 %.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti