Země souhlasí s multilaterální dohodou týkající se daňových smluv

11. 01. 2017
Daňové plánování

Přes 100 zemí uzavřelo vyjednávání o vytvoření nástroje, na základě kterého bude možné implementovat ustanovení tzv. iniciativy BEPS.

11.1.2017

Přes 100 zemí uzavřelo vyjednávání o vytvoření nástroje, na základě kterého bude možné implementovat ustanovení tzv. iniciativy BEPS. Na základě tohoto nástroje, vyvinutého na základě Akce 15 BEPS, by mělo být upraveno více než 2000 daňových smluv. Změny se budou týkat zejména mechanismu proti zneužívání smluv a řešení sporů.
OECD bude hrát roli depozitáře a podporovatele pro vlády, které se rozhodnou tyto standardy ratifikovat a implementovat. Přistoupení prvních zemí k novému nástroji je očekáváno v polovině roku 2017.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti