Judikatura k dani z převodu nemovitostí

22. 11. 2016

NSS řešil spor o to, jestli je dar společníka (nemovitost) do jeho společnosti úplatnou nebo bezúplatnou operací.

22.11.2016

NSS řešil spor o to, jestli je dar společníka (nemovitost) do jeho společnosti úplatnou nebo bezúplatnou operací. Nemovitost byla společnosti poskytnuta na základě darovací smlouvy. Vyvstala tedy otázka, zda převod podléhá darovací dani (v ČR dani z příjmů) nebo dani z převodu nemovitostí.

Na straně dárce došlo ke zmenšení jeho nemovitého majetku, ale současně dle názoru NSS došlo ke zvýšení hodnoty jeho obchodního podílu v akciové společnosti (zvýšení hodnoty akcií). Akcionář následně prodal svůj podíl v této akciové společnosti a získal tím vyšší prodejní cenu, obsahující i hodnotu darovaných nemovitostí.

Na základě těchto argumentů došel NSS k závěru, že dar společníka do společnosti (včetně vkladů mimo základní kapitál) není bezúplatným převodem a to ani v případě, že dar uskutečněn na základě darovací smlouvy.