Novinky v oblasti kyperských smluv o zamezení dvojího zdanění

22. 08. 2016

Kypr v nedávné době nově uzavřel několik nových smluv o zamezení dvojího zdanění.

Kypr v nedávné době nově uzavřel několik nových smluv o zamezení dvojího zdanění. Konkrétně se jedná o smlouvy s Litvou, Jersey a Indií. Tyto smlouvy se budou moct začít uplatňovat od začátku roku následujícího po roce, ve kterém bude smlouva ratifikována oběma stranami. V dubnu 2016 také vstoupila v platnost smlouva s Bahrajnem, jejíž ustanovení se tak mohou začít uplatňovat od 1. 1. 2017.