Úřady budou mít možnost prominout některé pokuty týkající se kontrolních hlášení

25. 07. 2016

Senát schválil změnovou normu k návrhu nového celního zákona, na základě kterého budou mít finanční úřady možnost prominout některé pokuty vyplývající z porušení povinnosti v souvislosti s kontrolním hlášením.

25.7.2016

Senát schválil změnovou normu k návrhu nového celního zákona, na základě kterého budou mít finanční úřady možnost prominout některé pokuty vyplývající z porušení povinnosti v souvislosti s kontrolním hlášením. Konkrétně se jedná o sankce ve výši 10 000 Kč (pozdní dodání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě), 30 000 Kč (nevyhovění výzvě úřadu na změnu nebo doplnění údajů v hlášení) a 50 000 Kč (nepodání hlášení ani v náhradní lhůtě).

Pokuty budou moci být prominuty v případě, že povinnost nebyla splněna z ospravedlnitelných důvodů a žadatel podá žádost o prominutí do tří měsíců od nabytí právní moci platebního výměru. O prominutí bude možné zažádat i u pokut obdržených v souvislosti s kontrolním hlášením před platností novely zákona. Žádost však nebude umožněna podnikatelům, kteří v uplynulých třech letech závažně porušili účetní nebo daňové předpisy.