Česká vláda schválila zavedení výměny informací o závazných posouzeních

12. 07. 2016

Česká vláda schválila novou oblast pro automatickou výměnu informací.

12.7.2016

Česká vláda schválila novou oblast pro automatickou výměnu informací; tentokrát se bude týkat předběžných daňových rozhodnutí a posouzení o převodních cenách, kterým v České republice odpovídají zejména závazná posouzení. Výměně informací budou podléhat všechna závazná posouzení související s přeshraničními transakcemi, která byla vydaná po 31. prosinci 2011. Novela Zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní tak implementuje novou směrnici EU, jejímž cílem je zamezit mezinárodním daňovým únikům.