Jednoduchá akciová společnost – návrh zákona na vznik nové právní formy na Slovensku

01. 07. 2016
Daňové plánování

Na Slovensku by mohl od 1. 1. 2017 vzniknout nový typ obchodní společnosti - jednoduchá akciová společnost.

1.7.2016

Na Slovensku by mohl od 1. 1. 2017 vzniknout nový typ obchodní společnosti -  jednoduchá akciová společnost. Od zmíněného data by bylo tedy možné na Slovensku kromě čtyř současných typů obchodních společností (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.) založit i pátou právní formu – jednoduchou společnost na akcie se zkratkou „j. a. s.“.

Nová právní forma by měla kombinovat znaky společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Nový typ společnosti by měl mít jednoduchou organizační strukturu tvořenou valnou hromadou a představenstvem, přičemž by nebylo povinné zřizovat dozorčí radu. Jednoduchou společnost by mělo být možné založit jednou nebo více fyzickými či právnickými osobami.

Velkou výhodou by měla být nenáročnost na vstupní kapitál, neboť minimální výše základního kapitálu j. a. s. je navrhována ve výši 1 euro. Akcie by mělo být možné vydávat pouze na jméno a měly by být zaknihované a zapsané u Centrálního depozitáře cenných papírů.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti