Evropská komise chce znát informace o ziscích a daních velkých nadnárodních společností

12. 05. 2016

Evropská komise chce přijmout opatření, na základě kterého by nadnárodní společnosti působící v Evropské unii s ročními celosvětovými tržbami nad 750 milionů EUR zveřejňovaly své zisky z jednotlivých zemí a informaci o tom, kde platí daně.

12.5.2016

Evropská komise chce přijmout opatření, na základě kterého by nadnárodní společnosti působící v Evropské unii s ročními celosvětovými tržbami nad 750 milionů EUR zveřejňovaly své zisky z jednotlivých zemí a informaci o tom, kde platí daně. Opatření by mělo být zavedeno v rámci boje proti vyhýbání se placení daní. Konkrétně by velké nadnárodní společnosti měly zveřejňovat informace o povaze svých aktivit, o počtu zaměstnanců, o obratu, o zisku před zdaněním či o výši daní. Navíc, v případě, že korporace platí daně v zemích mimo EU, jejichž daňové systémy nesplňují „mezinárodní daňové standardy“, budou muset zveřejnit podrobné informace o daných transakcích.

Jedná se však zatím pouze o návrh komise, který musí ještě schválit členské státy a Evropský parlament. Evropská komise také mimo jiné slibuje do půl roku vytvořit celoevropský seznam daňových rájů.