Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Etiopií

25. 04. 2016
Daňové plánování

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Etiopií byla zástupci obou zemí podepsána 30. prosince 2015.

25.4.2016

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Etiopií byla zástupci obou zemí podepsána 30. prosince 2015. V lednu 2016 byla dokončena ratifikace smlouvy na Kypru; jakmile bude ratifikační proces dokončen i v Etiopii, vstoupí smlouva v účinnost a její ustanovení se budou moci uplatňovat od 1. ledna následujícího roku. Smlouva omezuje výši srážkových daní na výplatu dividend, úroků a licenčních poplatků na maximálně 5 %. Je však třeba vzít v úvahu, že Kypr obecně neuvaluje srážkové daně na výplatu dividend a úroků a pouze v některých případech podléhají srážkové dani na Kypru licenční poplatky.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti