Společnosti Google bylo doměřeno 130 milionů liber na daních

04. 04. 2016
Daňové plánování

Na základě auditu účetních knih společnosti Google za posledních 10 let byl britským správcem daně doměřen daňový nedoplatek ve výši 130 miliónů liber.

4.4.2016

Na základě auditu účetních knih společnosti Google za posledních 10 let byl britským správcem daně doměřen daňový nedoplatek ve výši 130 miliónů liber. Mluvčí společnosti odmítl, že by se společnost účastnila daňových úniků - nastavení korporátní struktury Google bylo zcela legální. Problémem však bylo nedostatečné ekonomické opodstatnění transakcí, na které se zejména v poslední době mnohé finanční úřady zaměřují.

Velká Británie se již delší dobu zabývá složitými korporátními strukturami, na základě kterých nadnárodní společnosti platily ve Velké Británii nižší daně, než by bylo adekvátní vzhledem k výši zdanitelných příjmů. V březnu 2015 tak byla například zavedena 25% diverted profit tax na příjmy společností uměle převáděné z Velké Británie do zámoří.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti