Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) – nárok na odpočet a opožděné deklarování pořízení zboží z jiného členského státu

07. 10. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore

SDEU dospěl k názoru, že sice není možné zamítnout nárok na odpočet jen pro opožděné přiznání pořízení zboží z jiného členského státu, nicméně dává právo členským státům v takovém případě uplatnit přiměřené úroky z prodlení.

7.10.2012

SDEU dospěl k názoru, že sice není možné zamítnout nárok na odpočet jen pro opožděné přiznání pořízení zboží z jiného členského státu, nicméně dává právo členským státům v takovém případě uplatnit přiměřené úroky z prodlení. Opožděné přiznání těchto transakcí tedy může být nově penalizováno.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme