Nová povinnost společností na Britských Panenských ostrovech

21. 03. 2016

Od ledna 2016 mají na základě novely Zákona o společnostech společnosti založené na Britských Panenských ostrovech novou povinnost podávat na rejstřík registr jednatelů.

21.3.2016

Od ledna 2016 mají na základě novely Zákona o společnostech společnosti založené na Britských Panenských ostrovech novou povinnost podávat na rejstřík registr jednatelů. Existující společnosti musí registr jednatelů podat na rejstřík do 31. prosince 2016. Změny v registru musí být na rejstřík nahlášeny do 21 dnů ode dne, kdy změna nastala. Nově založené společnosti (od 1. 1. 2016) musí informace o jednatelích dodat na rejstřík do 14 dnů od jmenování prvního jednatele. Registr jednatelů nebude přístupný široké veřejnosti.