Směna měny na bitcoiny osvobozena od DPH

23. 12. 2015
Daňové plánování

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že směna měny na bitcoiny je osvobozena od DPH.

23.12.2015

Směna měny na bitcoiny je osvobozena od DPH, rozhodl tak Soudní Dvůr Evropské unie, který nedávno posuzoval případ fyzické osoby, která za provizi zprostředkovávala směnu švédských korun na bitcoiny. Vzhledem k tomu, že je bitcoin elektronickým platidlem, které není oficiálně uznáváno jako měna, vznesl švédský správce daně otázku na Soudní dvůr Evropské unie týkající se DPH režimu směny měny na bitcoiny. Soud rozhodl, že ačkoli se nejedná o tradiční měnu, měla by pro bitcoin z hlediska DPH platit stejná pravidla jako na obecně uznávané měny; směna by tedy měla být od DPH osvobozena bez nároku na odpočet v rámci evropské Směrnice o DPH jako finanční činnost.

Výše zmíněné rozhodnutí je zajímavé především pro osoby provádějící směnu na bitcoiny v rámci Evropské unie. Přístup zemí mimo Evropskou unii však není v tomto směru jednotný.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti