Zrušení Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

14. 12. 2015

Vzhledem k vývoji nové legislativy týkající se mezinárodní výměny informací o finančních účtech byla 10. listopadu 2015 zrušena Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb 2003/48/EC.

14.12.2015

Vzhledem k vývoji nové legislativy týkající se mezinárodní výměny informací o finančních účtech byla 10. listopadu 2015 zrušena Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb 2003/48/EC. Na základě této směrnice členské země vyměňovaly informace týkající se úrokových plateb plynoucích na účty rezidentů jiných členských států. V souvislosti se zavedením globální výměny informací o finančních účtech (neoficiálně známou pod pojmem GATCA) byla stávající směrnice zrušena, aby nedocházelo ke kolizi a překrývání jednotlivých směrnic.