Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Švýcarskem

16. 11. 2015
Daňové plánování

Zástupci Kypru a Švýcarska uzavřeli novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která vstoupí v platnost na začátku roku 2016.

16.11.2015

Zástupci Kypru a Švýcarska uzavřeli novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která vstoupí v platnost na začátku roku 2016. Na základě smlouvy bude srážková daň na dividendy vyplácené ze Švýcarska zredukována na 0 % v případě splnění podmínky alespoň 10% vlastnictví po dobu minimálně jednoho roku. Úrokové a licenční platby plynoucí ze Švýcarska na Kypr budou osvobozeny od srážkové daně. Kypr obecně na platby úroků, dividend ani licenčních poplatků kyperskými společnostmi do zahraničí žádné srážkové daně neuvaluje.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti