Evropská unie uzavřela dohody o výměně informací s Lichtenštejnskem a Švýcarskem

11. 11. 2015
Daňové plánování, Bankovnictví

Zástupci Evropské unie nedávno uzavřeli dohody o výměně informací s Lichtenštejnskem a Švýcarskem.

11.11.2015

Zástupci Evropské unie nedávno uzavřeli dohody o výměně informací s Lichtenštejnskem a Švýcarskem. Na základě těchto smluv bude probíhat automatická výměna informací o finančních účtech v rámci iniciativy OECD známé pod neoficiálním názvem GATCA. Dohoda s Lichtenštejnskem vstoupí v platnost 1. 1. 2016 a první výměna informací proběhne v roce 2017. Na základě dohody se Švýcarskem, která bude platná od 1. 1. 2017, proběhne první automatická výměna informací mezi zeměmi Evropské unie a Švýcarskem v roce 2018.

Více informací týkajících se zavedení globální automatické výměny informací o finančních účtech naleznete v tomto článku.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti