Evropská komise rozhodla o ilegálnosti závazných posouzení vydaných pro Starbucks a Fiat

27. 10. 2015

Evropská komise rozhodla, že lucemburská a nizozemská daňová správa vydala společnostem Fiat a Starbucks daňová závazná posouzení, která odporují evropským pravidlům státní pomoci, a tudíž jsou ilegální.

27.10.2015

Evropská komise rozhodla, že lucemburská a nizozemská daňová správa vydala společnostem Fiat a Starbucks daňová závazná posouzení, která odporují evropským pravidlům státní pomoci, a tudíž jsou ilegální. Vyšetřovaná závazná posouzení dle rozhodnutí Komise uměle snižují daňové břemeno společností a využívají umělé a složité metody k výpočtu převodních cen, které neodráží ekonomickou skutečnost transakcí a neodpovídají principu tržního odstupu. Aby došlo k odstranění konkurenční výhody, kterou měly díky závazným posouzením společnosti Starbucks a Fiat, nařídila Evropská komise Nizozemsku a Lucembursku dodatečně vybrat od Starbucks a Fiatu zpětně doměřené daně ve výši 20-30 miliónů euro za každou společnost. Přesná částka má být určena daňovou správou dané země. Navíc, společnosti již nemohou využívat nastavení potvrzeného v daných závazných posouzeních. Postoj společností zatím není znám.

Komise v současné době prověřuje několik dalších závazných posouzení vydaných v Belgii, Irsku a Lucembursku a nevylučuje zahájení dalších řízení. K získání potřebných informací využívá Komise nový nástroj k získání informací, kdy v případě, že nejsou Komisi poskytnuty dostatečné informace daným členským státem, může požádat jakýkoli jiný členský stát nebo jakoukoli společnost v EU o dodání všech informací potřebných ke zhodnocení daného případu.