Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Íránem

15. 10. 2015
Daňové plánování

V nedávné době Kypr rozšířil svou síť smluv o zamezení dvojího zdanění o další smlouvu.

15.10.2015

V nedávné době Kypr rozšířil svou síť smluv o zamezení dvojího zdanění o další smlouvu. Smlouva s Íránem zajistí rezidentům obou zemí pouze 6% srážkovou daň na výplatu licenčních poplatků a maximálně 5% zdanění při výplatě úroků (přičemž Kypr v současné době na úroky srážkovou daň neuvaluje vůbec). Ani jedna ze zainteresovaných zemí v současné době neuvaluje srážkovou daň na výplatu dividend, avšak v případě, že by země toto zdanění zavedly, bude dle smlouvy uplatňována maximální srážka ve výši 10 %.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti