OECD zveřejnila protokol k dohodám o výměně informací v daňových záležitostech, který rozšiřuje možnosti výměny informací

12. 10. 2015
Daňové plánování

Organizace pro hospodářskou činnost a rozvoj (OECD) nedávno zveřejnila vzorový protokol k dohodám o výměně informací v daňových záležitostech (známým pod anglickou zkratkou TIEA).

12.10.2015

Organizace pro hospodářskou činnost a rozvoj (OECD) nedávno zveřejnila vzorový protokol k dohodám o výměně informací v daňových záležitostech (známým pod anglickou zkratkou TIEA). Doposud dohody upravovaly pouze výměnu informací na žádost, zatímco protokol nově zavádí i možnost automatické a spontánní výměny informací. Česká republika má v současné době uzavřeny dohody TIEA s Andorrou, Bahamami, Bermudami, Britskými Panenskými ostrovy, Guernsey, Jersey, Kajmanskými ostrovy, Ostrovem Man, San Marinem a s Cookovými ostrovy (tato dohoda však zatím nebyla neratifikována).

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti