Významné změny v režimu duševního vlastnictví nejen na Kypru

08. 10. 2015

Na základě implementace doporučení OECD v rámci iniciativy BEPS jsou plánovány významné změny v režimu duševního vlastnictví na Kypru i v dalších zemích.

8.10.2015

Na základě implementace doporučení OECD v rámci iniciativy BEPS jsou plánovány významné změny v režimu duševního vlastnictví na Kypru i v dalších zemích. V současné době podléhá zdanění na Kypru pouze 20 % příjmů z licenčních poplatků a z prodeje duševního vlastnictví. Po zavedení nových pravidel dle BEPS budou společnosti moci tohoto výhodného režimu nadále využívat jen v souvislosti s patentovaným duševním vlastnictvím vytvořeným na území Kypru v rámci činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.

Společnosti v současné době využívající výhodného kyperského režimu a společnosti, které do režimu vstoupí do června 2016, budou moci 80% osvobození licenčních příjmů využívat až do roku 2021. Po roce 2021 již nebude režim přístupný pro ochranné známky ani pro autorská práva, zatímco patenty budou moci výhodného režimu využívat za výše jmenovaných podmínek.