Snížení nákladů na založení české společnosti s ručením omezeným

22. 09. 2015
České a slovenské společnosti

Díky plánovanému snížení notářské odměny a osvobození od soudního poplatku za první zápis do obchodního rejstříku by společnosti s ručením omezeným mohly být zakládány již za cca 2700 Kč.

22.9.2015

Díky plánovanému snížení notářské odměny a osvobození od soudního poplatku za první zápis do obchodního rejstříku by společnosti s ručením omezeným mohly být zakládány již za cca 2700 Kč. Předlohu novely zákona by sněmovna měla na doporučení ústavně-právního výboru schválit beze změn. Snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným je vyžadováno Evropskou komisí, která se touto podmínkou snaží o podporu podnikání. V případě, že by Česká republika nesnížila náklady na požadovanou úroveň, nemohla by čerpat z evropských strukturálních a investičních fondů.